Beschrijving van typische conformiteitsverklaringsschema's

1d Declaratieschema

Het 1d-schema bevat de volgende procedures:

 • de vorming en analyse van technische documentatie;
 • implementatie van productiecontrole;
 • testen van productmonsters;
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel bezwaar tekenen.

De aanvrager neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het productieproces stabiel is en zorgt ervoor dat de gefabriceerde producten voldoen aan de technische voorschriften, genereert technische documentatie en analyseert deze.

De aanvrager levert productiecontrole.

Om de conformiteit van producten met de eisen van technische voorschriften te controleren, voert de aanvrager testen van productmonsters uit. Tests van productmonsters worden uitgevoerd bij de keuze van de aanvrager in een testlaboratorium of een geaccrediteerd testlaboratorium.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert deze volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

2d Declaratieschema

Het 2d-schema bevat de volgende procedures:

 • de vorming en analyse van technische documentatie;
 • testen van een partij producten (enkel product);
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel bezwaar tekenen.

De aanvrager genereert technische documentatie en voert zijn analyse uit.

De aanvrager voert tests uit op productmonsters (één product) om de conformiteit van de producten met de vereisten van technische voorschriften te bevestigen. Tests van productmonsters (één product) worden uitgevoerd bij de keuze van de aanvrager in een testlaboratorium of een geaccrediteerd testlaboratorium.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

3d Declaratieschema

Het 3d-schema bevat de volgende procedures:

 • de vorming en analyse van technische documentatie;
 • implementatie van productiecontrole;
 • testen van productmonsters;
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel bezwaar tekenen.

De aanvrager neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het productieproces stabiel is en zorgt ervoor dat de gefabriceerde producten voldoen aan de technische voorschriften, genereert technische documentatie en analyseert deze.

De aanvrager levert productiecontrole.

Om de conformiteit van producten met de eisen van technische voorschriften te controleren, voert de aanvrager testen van productmonsters uit. Tests van productmonsters worden uitgevoerd in een geaccrediteerd testlaboratorium.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

4d Declaratieschema

Het 4d-schema bevat de volgende procedures:

 • de vorming en analyse van technische documentatie;
 • testen van een partij producten (enkel product);
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel bezwaar tekenen.

De aanvrager genereert technische documentatie en voert zijn analyse uit.

De aanvrager voert tests uit op productmonsters (één product) om de conformiteit van de producten met de vereisten van technische voorschriften te bevestigen. Tests van productmonsters (één product) worden uitgevoerd in een geaccrediteerd testlaboratorium.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

5d Declaratieschema

Het 5d-schema bevat de volgende procedures:

 • de vorming en analyse van technische documentatie;
 • implementatie van productiecontrole;
 • het uitvoeren van onderzoek (testen) type;
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel bezwaar tekenen.

De aanvrager neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het productieproces stabiel is en zorgt ervoor dat de geproduceerde producten voldoen aan de eisen van de technische voorschriften, genereert technische documentatie en analyseert deze.

De aanvrager levert productiecontrole.

De instantie voor productcertificering (geaccrediteerd testlaboratorium), in overeenstemming met de scope van de accreditatie en namens de aanvrager, onderzoekt het type producten op een van de volgende manieren:

 • onderzoekssteekproef voor de geplande productie als een typische vertegenwoordiger van alle toekomstige producten;
 • analyse van technische documentatie, testen van productmonsters of kritieke componenten van producten.

De resultaten van een typestudie worden vastgelegd in een conclusie (certificaat van overeenstemming) en (of) een protocol waarin een geaccrediteerd testlaboratorium een ​​beoordeling geeft van de conformiteit van het type product met de vastgestelde eisen.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

6d Declaratieschema

Het 6d-schema bevat de volgende procedures:

 • vorming en analyse van technische documentatie, die noodzakelijkerwijs een certificaat voor het managementsysteem (kopie van het certificaat) omvat, uitgegeven door de certificatie-instelling van managementsystemen, waarin wordt bevestigd dat het managementsysteem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de technische voorschriften;
 • implementatie van productiecontrole;
 • testen van productmonsters;
 • aanvaarding en registratie van de verklaring van overeenstemming;
 • één enkel beroepsschrift tekenen;
 • controle over de stabiliteit van het managementsysteem.

De aanvrager neemt alle nodige maatregelen om te zorgen voor de stabiliteit van het managementsysteem en de productieomstandigheden voor de vervaardiging van producten die voldoen aan de eisen van de technische voorschriften, genereert technische documentatie en analyseert deze, rekening houdend met het feit dat een of meer documenten kunnen worden vastgelegd in de technische voorschriften waarvoor de naleving managementsysteemcertificering.

De aanvrager levert productiecontrole en informeert de certificeringsinstantie van managementsystemen over alle geplande wijzigingen in het managementsysteem.

De aanvrager voert tests uit op productmonsters. Tests van productmonsters worden uitgevoerd in een geaccrediteerd testlaboratorium.

De aanvrager stelt een conformiteitsverklaring op en registreert volgens het kennisgevingsprincipe.

De aanvrager moet één enkel bezwaar aantekenen, tenzij anders bepaald door de technische voorschriften.

De managementsysteemcertificeringsinstantie voert inspectiecontrole uit over de werking van het gecertificeerde beheersysteem.

Als de resultaten van de inspectiecontrole negatief zijn, neemt de aanvrager een van de volgende beslissingen:

 • de conformiteitsverklaring opschorten;
 • Annuleer de conformiteitsverklaring.

De aanvrager moet een vermelding doen in het uniforme register van afgegeven certificaten van overeenstemming en geregistreerde conformiteitsverklaring, afgegeven in één formulier.

Overzichtstabel van typische systemen voor conformiteitsverklaring
Circuit nummer Schema element Toepassing aanvrager Document waaruit blijkt dat de
Testen van het product, het type onderzoek Schatting van de productie Productiecontrole
1D producttests worden uitgevoerd door de fabrikant - Productie onder toezicht van de fabrikant Voor serieproducten Fabrikant van de staat - Lid van de douane-unie of een persoon die is gemachtigd door een buitenlandse fabrikant op het grondgebied van de douane-unie Verklaring van overeenstemming voor serieproductie
2D batch testen van producten (enkel product) wordt uitgevoerd door de aanvrager - - Voor batchproductie (enkel product) Fabrikant, verkoper (leverancier) van de staat - Lid van de douane-unie of een persoon die is gemachtigd door een buitenlandse fabrikant op het grondgebied van de douane-unie Conformiteitsverklaring voor de productiebatch (enkel artikel)
3D testen van productmonsters in een geaccrediteerd testlaboratorium (midden) - Productie onder toezicht van de fabrikant Voor serieproducten Fabrikant van de staat - Lid van de douane-unie of een persoon die is gemachtigd door een buitenlandse fabrikant op het grondgebied van de douane-unie Verklaring van overeenstemming voor serieproductie
4D partijtesten van producten (enkel product) in een geaccrediteerd testlaboratorium (midden) - - Voor batchproductie (enkel product) Fabrikant, verkoper (leverancier) van de staat - Lid van de douane-unie of een persoon die is gemachtigd door een buitenlandse fabrikant op het grondgebied van de douane-unie Conformiteitsverklaring voor de productiebatch (enkel artikel)
5D typekeuring - Productie onder toezicht van de fabrikant Voor serieproducten Fabrikant van de staat - Lid van de douane-unie of een persoon die is gemachtigd door een buitenlandse fabrikant op het grondgebied van de douane-unie Verklaring van overeenstemming voor serieproductie
6D testen van productmonsters in een geaccrediteerd testlaboratorium (midden) managementsysteemcertificering en inspectieregeling door een managementsysteemcertificatie-instelling Productie onder toezicht van de fabrikant Verklaring van overeenstemming voor serieproductie

Op pagina 1C: Collegezaal staat een video-opname van de lezing “PBU 18/02. Overgang naar de Balance-methode. Zoek en los de fout op. "
06:23 11-08-2020 Meer informatie ...
Het ministerie van Financiën ontving een voorstel om een ​​btw-tarief van 10% vast te stellen voor honing en bijenteeltproducten.
00:45 11-08-2020 Meer informatie ...
De Federale Belastingdienst legde uit hoe de CCP wordt toegepast en er worden contante ontvangsten gegenereerd bij de verkoop van goederen met uitstel van betaling.
00:05 11-08-2020 Meer informatie ...
Vicepremier Alexei Overchuk zei dat Cyprus instemde met het voorstel van Rusland en de overeenkomst inzake het vermijden van dubbele belasting wijzigt door de belasting op dividenden en rente te verhogen tot 15%.
23:10 10-08-2020 Meer informatie ...