Deze term kan worden gebruikt ongeacht de gekozen wijze van vervoer en door het gebruik van meer dan één wijze van vervoer.
DAP-Inkoterms-2010-VINCULUM- Douaneklaring Vladivostok-GK-IMPORT40Fabriek of magazijn fabrikant of verkoperLevering van de fabriek of het magazijn naar de vertrekterminalPlaatsing van goederen op de vrachtterminalGoederen aan boord plaatsenStaatsgrensZeevervoer naar de loshavenAccommodatie bij de tijdelijke opslag in de haven van aankomst (lossen)Levering van goederen gereed voor het lossen van het voertuigGeadresseerde magazijnVerkoper's kosten- en verantwoordelijkheidsgebied voor DAPHet gebied van kosten en verantwoordelijkheid van de koper DAPMoment van risico-overdracht wanneer DAP!

Bezorgd op locatie (levering op bestemming) betekent dat de verkoper wanneer levert product geleverd aan de koper op het aangekomen voertuig, klaar om te lossen, op de afgesproken bestemming. De verkoper draagt ​​alle risico's die samenhangen met de levering van de goederen naar de genoemde plaats. Het wordt aanbevolen dat de partijen het punt op de overeengekomen bestemming zo nauwkeurig mogelijk identificeren, aangezien de verkoper risico's tot op dit punt draagt. De verkoper wordt aangeraden om vervoerscontracten aan te bieden waarin een dergelijke keuze correct wordt weerspiegeld. Als de verkoper, op grond van zijn vervoersovereenkomst, de kosten van het lossen op de overeengekomen bestemming draagt, is de verkoper niet gerechtigd om vergoeding van de koper voor dergelijke kosten te verlangen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

DAP vereist van de verkoper dat hij douaneformaliteiten vervult voor export, indien van toepassing. De verkoper is echter niet verplicht om douaneformaliteiten bij invoer uit te voeren, invoerrechten te betalen of andere douaneformaliteiten bij invoer uit te voeren.

Als de koper de verkoper de naleving van de douaneformaliteiten voor invoer, de betaling van eventuele invoerrechten en andere douaneformaliteiten bij invoer wil opleggen, is het raadzaam om de term te gebruiken DDP.

Voor koper DAP het is handig omdat de exporteur organisatorische problemen oploopt bij de levering van de goederen. Maar al deze kosten, zal de verkoper nog steeds opnemen in de prijs van de goederen.

Leer wat je moet overwegen en nemen bij het kiezen DAP. Sluit de lijst met acties voor DAP
 • om de parameters en kenmerken van de pakketten (inclusief etikettering) in detail te verduidelijken, is dit noodzakelijk voor de latere inklaring van goederen;
 • zijn het duidelijk eens met de verkoper en bepalen in het contract de plaats van levering van de goederen;
 • ga zo nodig akkoord met de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij;
 • verkrijgen van vergunningen, indien nodig;
 • douanekosten betalen voor het importeren van goederen;
 • om inklaring van goederen uit te voeren;

Deze lijst is niet compleet en hangt af van het specifieke geval.

1 Algemene verplichtingen van de verkoper en de koper onder de voorwaarden DAP

A.1.De verkoper is verplicht om, in overeenstemming met de verkoopovereenkomst, de koper de goederen, de handelsfactuur, te bezorgenfactuur, evenals elk ander bewijs van conformiteit van de goederen met de voorwaarden van de verkoopovereenkomst, die mogelijk vereist zijn volgens de voorwaarden van het contract.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.
V.1. De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elk document bedoeld in de leden B1-B10 kan een gelijkwaardig elektronisch record of andere procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

2. Licenties, vergunningen, beveiligingscontrole en andere formaliteiten onder de voorwaarden DAP

A.2.Indien nodig, moet de verkoper, op eigen kosten en risico, een exportvergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen en vervoer door een land.
V.2.Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen en hun transport door een land.

3 Transport- en verzekeringscontracten onder voorwaarden DAP

A.3.a) Contract van het vervoer
De verkoper moet op eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming of de overeengekomen punt, indien van toepassing, op de plaats van bestemming. Als een specifiek punt niet is overeengekomen of kan worden vastgesteld, op basis van de praktijk, kan de verkoper kiezen voor de meest geschikt is voor zijn doel post in de genoemde plaats van bestemming.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper geen verplichting om de koper uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. Wel moet de verkoper aan de koper, op zijn verzoek, op zijn risico en kosten (met kosten) vereiste informatie over klanten een verzekering.
V.3.a) Contract van het vervoer
De koper is niet verplicht om de verkoper een vervoersovereenkomst te sluiten.
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken. Wel moet de koper zorgen voor de verkoper, op verzoek, noodzakelijk voor een verzekeringsovereenkomst informatie.

4 Levering en acceptatie van goederen onder de voorwaarden DAP

A.4.De verkoper moet de zaken afleveren door ze ter beschikking van de afnemer op de aankomende vervoermiddel klaar voor het lossen op het afgesproken punt, indien van toepassing, op de plaats van bestemming op de datum of periode.
V.4.De koper moet de levering van de goederen wanneer zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.

5 Risico-overdracht onder voorwaarden DAP

A.5.Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen.
V.5.De koper draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het moment van levering in overeenstemming met paragraaf A4.
Wanneer:
a) de koper niet aan zijn verplichtingen te voldoen in overeenstemming met paragraaf B2, het draagt ​​alle risico's van verlies of schade, of
b) de koper niet voldoet aan zijn verplichting tot kennisgeving verlenen in overeenstemming met paragraaf B7, draagt ​​hij alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum waarop de overeengekomen levertijd is verstreken,
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

6. Toewijzing van uitgaven onder voorwaarden DAP

A.6.De verkoper moet betalen:
 • in aanvulling op de kosten bepaald in paragraaf A3 a), alle kosten in verband met de goederen tot oplevering in overeenstemming met paragraaf A4, met uitzondering van door de koper betaalde kosten, zoals voorzien in paragraaf B6;
 • alle kosten van lossen op de bestemming, die worden toegeschreven onder de vervoersovereenkomst aan de verkoper;
 • indien nodig, de kosten in verband met de uitvoering van douaneformaliteiten bij uitvoer, de betaling van alle rechten, belastingen en andere heffingen op de uitvoer van goederen, alsmede transportkosten via elk land vóór levering, zoals bepaald in paragraaf А4.
V.6.De koper moet betalen voor:
 • alle uitgaven met betrekking tot de goederen vanaf het moment van levering, zoals bepaald in paragraaf А4;
 • alle lossingskosten die nodig zijn voor het aanvaarden van de goederen van het aankomende vervoermiddel op de genoemde plaats van bestemming, indien in de vervoersovereenkomst deze kosten niet door de verkoper worden gedragen;
 • eventuele extra kosten die de verkoper maakt als gevolg van de niet-nakoming door de koper van paragraaf B2 of het niet indienen van een kennisgeving in overeenstemming met paragraaf B7, op voorwaarde dat het product expliciet werd geïndividualiseerd als een product waarop de overeenkomst van toepassing is;
 • indien nodig, de kosten van inklaring, evenals de betaling van belastingen, rechten en andere vergoedingen betaald bij het importeren van goederen.

7. Verwijzing koper en verkoper onder voorwaarden DAP

A.7.De verkoper moet tijdig in kennis van de koper, zodat de koper om stappen vereist bij normaal gebruik, zodat het kan de koper te maken te nemen.
V.7.Als de koper het recht op een datum binnen de overeengekomen termijn en / of het punt van het nemen van aflevering op de overeengekomen plaats van bestemming in te stellen, moet hij aan de verkoper de aanmaning daarvan.

8 Documentair bewijs van levering onder voorwaarden DAP

A.8.Verkoper verstrekken op eigen kosten de koper een document waarmee de koper om de levering van de zaken af ​​te nemen, zoals bepaald in de leden A4 / B4.
V.8.De koper moet de levering van een document, afgegeven in overeenstemming met paragraaf A8.

9 Inspectie, verpakking, etikettering en inspectie van goederen onder voorwaarden DAP

A.9.De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
De verkoper moet op eigen kosten zorgen voor de verpakking van de goederen, tenzij het in de branche gebruikelijk is om de in het contract vermelde goederen in onverpakte verpakking te verzenden. De verkoper mag de goederen verpakken op een manier die noodzakelijk is voor zijn transport, tenzij de koper de verkoper informeert over de specifieke verpakkingsvereisten voordat hij het contract afsluit. het merken verpakte goederen moeten correct worden geïmplementeerd.
V.9.De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

10 Hulp bij het verkrijgen van informatie en gerelateerde uitgaven onder voorwaarden DAP

A.10.Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.
V.10.De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.
Op pagina 1C: Collegezaal staat een video-opname van de lezing “PBU 18/02. Overgang naar de Balance-methode. Zoek en los de fout op. "
06:23 11-08-2020 Meer informatie ...
Het ministerie van Financiën ontving een voorstel om een ​​btw-tarief van 10% vast te stellen voor honing en bijenteeltproducten.
00:45 11-08-2020 Meer informatie ...
De Federale Belastingdienst legde uit hoe de CCP wordt toegepast en er worden contante ontvangsten gegenereerd bij de verkoop van goederen met uitstel van betaling.
00:05 11-08-2020 Meer informatie ...
Vicepremier Alexei Overchuk zei dat Cyprus instemde met het voorstel van Rusland en de overeenkomst inzake het vermijden van dubbele belasting wijzigt door de belasting op dividenden en rente te verhogen tot 15%.
23:10 10-08-2020 Meer informatie ...